Alg nedir, alg patlaması neden olur?

Fazla azot ve fosfor gibi besin maddeleri, alglerin aşırı büyümesine ve çoğalmasına neden olarak alg yoğunluğunun artmasına yol açıyor. Son dönemde başta Marmara Denizi olmak üzeri algler görülmeye başlandı.

ALG NEDİR?

Alg, denizlerde ve diğer su kütlelerinde bulunan çeşitli fotosentetik organizmalardır. 

Algler, bitkiler gibi güneş ışığını enerjiye dönüştürerek kendi besinlerini üretirler. Bunlar su ekosistemlerinde önemli bir rol oynarlar, çünkü oksijen üretirler ve birçok deniz organizmasının temel gıda kaynağını oluştururlar. 

Denizlerde oluşan algler farklı boyutlarda ve türlerde olabilir. Genel olarak algler iki ana kategoriye ayrılır: mikroskobik (fitoplankton) ve makroskobik (deniz yosunları).

Mikroskobik Algler (Fitoplankton)

Fitoplankton, denizlerde ve okyanuslarda serbest yüzen mikroskobik alglerdir. Çeşitli türleri vardır ve genellikle suyun yüzeyine yakın yerlerde yaşarlar. Önemli fitoplankton türleri arasında diyatomlar, dinoflagellatlar ve mavi-yeşil algler (siyanobakteriler) bulunur. Fitoplankton, suyun yüzeyinde fotosentez yaparak oksijen üretir ve deniz besin zincirinin temelini oluşturur.

Makroskobik Algler (Deniz Yosunları)

Deniz yosunları, daha büyük ve sualtında gözle görülebilen alglerdir. Genellikle sahil bölgelerinde ve deniz tabanına tutunarak yaşarlar.

ALG PATLAMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Alg patlamaları, tatlı veya tuzlu su sistemlerinde alg popülasyonunda ani ve aşırı bir artışın meydana gelmesiyle oluşan bir olaydır. Bu durum, su kaynaklarının renk değiştirmesine ve çeşitli sorunlara yol açar.

Alg Patlamasının Nedenleri

Besin Maddelerinin Fazlalığı: Tarımda kullanılan gübreler ve kanalizasyon atıkları gibi kaynaklardan suya karışan nitratlar ve fosfatlar, alglerin hızlı büyümesini teşvik eder.

Sıcaklık Artışı: Sıcak su, alglerin büyümesi için elverişli bir ortam sağlar.

Güneş Işığı: Güneş ışığının artması, fotosentezi hızlandırarak alglerin çoğalmasını sağlar.

Durağan Su Koşulları: Akıntının olmadığı veya az olduğu durgun sular, alglerin birikmesini ve büyümesini kolaylaştırır.

Alg patlaması zararı var mı?

Alg patlaması sırasında su, yeşil, kahverengi veya kırmızı renge dönebilir. Özellikle dinoflagellatlar tarafından oluşturulan kırmızı gelgitler (red tide) dikkat çekicidir. 

Bazı alg türleri toksinler üretebilir. Bu toksinler, deniz canlılarını ve suyu kullanan insanları etkileyebilir.

Toksik algler tarafından üretilen maddeler, deniz ürünleri tüketen insanlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. 

Balıkçılık ve turizm gibi sektörler, alg patlamalarından olumsuz etkilenebilir. Kötü kokular ve suyun rengindeki değişiklikler, turistleri uzaklaştırabilir ve balık stoklarının azalmasına yol açabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir